Psykolog Anette Hatlebrekke

Klikk her for å redigere undertittel

Om psykolog Anette Hatlebrekke

Er faglig sett allsidig og bruker ulike behandlings tilnærminger, og ofte i kombinasjon avhengig av hvilket problem dere kommer med. Det kan være seg psykodynamiske, kognitive, atferdsmessige og systemiske tilnærminger. Uansett hva deres problem måtte være, er jeg opptatt av å møte dere som helhet og bygge opp en god relasjon som har vist seg å være en nøkkel til gode resultater. Som privatpraktiserende er jeg underlagt de samme lover og forskrifter som Helsepersonell med taushetsplikt, journalføringsplikt, m.m. 


Jeg er utdannet ved Profesjonsstudiet i Psykologi, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Har solid erfaring fra spesialishelsetjenesten, Distrikspsykiatrisk senter DPS, Sykehuset i Østfold hvor jeg har uført poliklinisk arbeid for voksne med alle typer psykiske lidelser, samt akuttarbeid for pasienter i krise. I tillegg har jeg arbeidet poliklinisk arbeid med ungdom ved Barne og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) med oppsøkende virksomhet ved enhet for ambulante tjenester, Oslo Universitetssykehus.