top of page

ØNSKER DEG VELKOMMEN

Kvalitet du kan stole på

Foggy Pier

"Av din sårbarhet kommer din styrke"

Sigmund Freud

Seagulls
bjørnsonsgate 34_edited.jpg

Velkommen til Bjørnsonsgate 34!

Lett adkomst fra Storgata i lyse, trivelige kontorlokaler, med gratis gjesteparkering ut mot veien.        

Timebestilling for oppmøtetimer eller videotimer dere velger selv for voksne fra18 år. Jeg tilbyr timer til enkeltindivider, par og familier. Lite eller ingen ventetid. Dere trenger ingen henvisning.


Bruk kontaktskjema nederst på hjemmesiden  eller Online booking ved å trykke på menyen = øverst til høyre på mobilsiden og bla dere nedover alternativene og velg.  Dere kan også ringe 906 23 990. Hvis ikke svar, ringes dere opp samme dag. 

Adkomst i inngang A, den blå døren. Gå rett inn og opp i 2 etg, så møter jeg dere på venteplassen der.

Vi sees!

Calm Sea

HVA JEG KAN  HJELPE MED

I prinsippet alle kan gå til psykolog da vi hjelper folk med å løse vanskeligheter i hverdagen og arbeider forebyggende. Slik sett trenger man ikke ha en diagnose for å gå til psykolog.  I tillegg behandles psykiske lidelser av lettere og alvorligere grad som medfører mer uttalt funksjonsvikt i hverdagen.


Det å gå i terapi forutsetter egeninnsats for å ha utbytte av det, og arbeidet er en gradvis prosess og ikke en "quick fix" eller en magisk formular som løser vanskene på et blunk. Terapi er en bevisstgjøringsprosess hvor du må gå inn å utforske tanker, følelser og atferdsmønstre i felleskap med meg for å sortere og skape endringer. Her er eksempler på hva du kan få hjelp til:


1. LØSNING AV VANSKER I LIVSSITUASJONEN

Det kan være seg krevende livssituasjoner med ulike grad av stress, slik som bekymringer rundt pandemien, helseangst, prestasjonsangst foran eksamen eller presentasjoner, arbeidssituasjoner med store arbeidsmengder eller konflikter på arbeidsplassen, familieproblemer med konflikter eller krevende omsorgsoppgaver som pårørende for barn, ektefelle eller eldre, kjærlighetssorg, livskriser, vansker i parforholdet, sorg ved tap, sykdom og dødsfall, ensomhet/isolasjon, eller lære seg å leve med egen eller andres sykdom, viktige livsvalg eller møte overgangene i livet som skilsmisse, samlivsbrudd, overgang til pensjonsalder m.m

2. EGENUTVIKLING

Ønske om å bli bedre kjent med seg selv eller ønske om å bli bedre til og  f.eks. å kommunisere med partner eller andre, få mer kontakt med egne følelser og bli bedre på å formidle og ivareta egne behov, møte nye situasjoner eller beherske enkelte situasjoner i større grad.


3. UTREDNING OG BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER

Som  angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, panikklidelse, tvangshandlinger eller tanker, avhengighetsproblematikk, spiseforstyrrelser, utbrenthet, m.m. Det skal mer til enn mange tror for å ha en diagnose, fordi det innebærer større funksjonssvikt på mange livsområder ved at man f.eks. er sykemeldt pga. depresjon og rett og slett mangler energi, eller at man unngår situasjoner pga. angst slik at livet begrenses så mye at det blokkerer livsutfoldelsen og man har vansker med å fungere i det daglige.


Mange er redde for å gå til psykolog av frykt for at de skal få en diagnose tredd over hodet, men det skal mye til og mange strikse kriterier som skal oppfylles for en diagnose. Vi skiller mellom normale reaksjoner på livsbelastninger og psykisk lidelse hvorav sistnevnte medfører uttalt funksjonsvikt i hverdagen.  Mange sier "jeg var deprimert i går" når det egentlig handler om at de var lei seg fordi noe trist hendte. Det er ikke depresjon, men en naturlig reaksjon på en belastende hendelse. Ved en depresjon følger det med funksjonsvikt, mange flere symptomer av en varighet og alvorlighetsgrad slik at man ikke orker noen ting og alt blir stort, svart og skummelt. Diagnosene legger føringer på hvilke behandlinger som velges for å få det bra  igjen og er slikt sett nyttig. Det er heller ingen skam eller alt håp er ute hvis man skulle ha en diagnose, for det finnes hjelp, og det er derfor vi psykologer er til for den enkelte! 


4. SAMARBEID MED ULIKE INSTANSER

Ved lengre sykmeldinger, søknader om arbeidsavklaringsstønad og uførestønad kan det være ønskelig med arbeidsevnevurderinger og prognose. Da virksomheten ikke har NAV som oppdragsgiver, foregår samarbeidet som oftest via fastlegen. Da slike tilstander er komplekse å vurdere krever det en del tid med utredning og erklæring til fastlege. 

TJENESTER JEG TILBYR

Faglig kvalitet og personlig nærvær

Counseling

TERAPI FOR ENKELTINDIVIDER

Har du følt deg nedfor i det siste og ingenting ser ut til å gi deg den lille gnisten eller føler deg overveldet av livet?

Leter du etter terapitimer med kvalitet av en erfaren og autorisert psykolog som bryr seg har du kommet til rett sted.


Jeg veileder mine pasienter steg for steg på veien og bruker ulike evidensbaserte metoder (metoder som anbefales og har god effekt) som kognitiv terapi, atferdsterapi og dynamisk psykoterapi alt etter pasientens ståsted. Ved hjelp av disse metodene kan du få redskaper og ferdigheter til å utvikle nye måter å møte livets utfordringer og overkomme dine vansker. Ta kontakt for å bestille en time og finn ut hva jeg kan gjøre for deg!

Distanced Couple

PARTERAPI

Er ikke forholdet dere imellom slik det en gang var og fylles dagene med uenigheter og følelse av  og ha mistet hverandre på veien? Snakker dere forbi hverandre og synes det er vanskelig å kommunisere med hverandre og dagene fylles med misforståelser, sårede følelser og ensomhet i parforholdet? Er dere i ferd med å gi opp, men har et lite håp om å finne tilbake til hverandre? Er dere i et samlivsbrudd men trenger verktøy for å samarbeide i forhold til barna?

I mine terapitimer arbeider vi med å kartlegge og løse vansker i mellom dere som par. Avhengig av hvilke problemer som har oppstått mellom dere arbeider jeg med å bedre kommunikasjon, fortolkninger og forståelse av hverandre, reaksjoner, felles eller ulike verdier, bearbeide hendelser som utroskap og hva hver enkelt har med seg i relasjonen som kan skape vanskeligheter i forholdet og hva som er hvert enkelt tar med av ressurser i parforholdet.  Bestill en time for å se hva som kan gjøres!

Support group

FAMILIETERAPI

Har konfliktnivået økt mellom familiemedlemmer og det er mye sagt og usagt, dårlig kontakt eller ingen kontakt mellom enkelte familiemedlemmer  mellom generasjoner eller mellom voksne barn og foreldre?  Bestill time så ser vi på familiedynamikk, samspillsmønstre som danner grunnlag for mange av vanskene som oppstår i en familie og ser hva vi kan gjøre med det.

VIDEOTERAPI

Videotimer der du er

Videotimer er et permanent tilbud for de som ønsker det. 


Slik fungerer videotimer

Klarer du å ringe med din smarttelefon, er det like enkelt å koble seg til video via tlf, pc eller nettbrett. Jeg sender deg en link på sms eller mail du trykker på, og dermed er du på video!


Sikkerhet og personvern

Jeg bruker den sikre plattformen Confrere som er kryptert. Det er like trygt som en vanlig time på kontoret med personvern og taushetsplikt. Woman on Computer
IMG_0042%5B1415%5D_edited.jpg

OM MEG

Min bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Profesjonsstudiet i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo i høst 2004 med et utdanningsforløp på 6 år.


Jeg har brederfaring fra Spesialisthelsetjenesten på Voksenpsykiatrisk poliklinikk med utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser. I tillegg arbeidet i psykiatrisk akutteam for bistand og vurdering av innleggelser av pasienter med alvorlig problematikk som krever innleggelse. Jeg har også arbeidet i barne og ungdomspsykiatrien på barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Som autorisert psykolog er jeg underlagt Lov om Helsepersonell og Pasient og brukerrettighetsloven som omhandler taushetsplikt og at man samtykker til den behandlingen som gis. 

Jeg bruker ulike metoder i mitt arbeid med pasientene som kognitiv terapi, atferdsterapi, systemisk tilnærming og psykodynamisk forståelse av terapiprosessen. Alle terapeuter har sin egen stil og min er aktiv og engasjert i dialogen hvor jeg etterstreber å møte mine pasienter med respekt og varme.

20200202_180509-01_edited.jpg

PRISER

ENKELTPERSONER ENKELTTIME

950,- NOK

Varighet på 45 minutter

ENKELTPERSONER DOBBELTIME

1800,- NOK

Varighet på 1 time og 30 minutter

PARTERAPI ENKELTTIME

1250,- NOK

Varighet 45 minutter

PARTERAPI DOBBELTIME

2250,- NOK

Varighet på 1 time og 30 minutter

FAMILIETERAPI  ENKELTTIME

1650,- NOK

Varighet  1 time

FAMIILETERAPI DOBBELTTIME

2550,-NOK

Varighet 1 time og 45 minutter

ATTESTER

950,- NOK for hvert  3 kvarter

Attester via fastlege til NAV og videre henvisning til andre instanser ved sykmeldinger, søknader om Arbeidsavklaring, ufør eller henvisning til DPS. Bestilles 3 uker i forveien.

Betalingsbetingelser:


Oppmøtetimer

Betaling skjer umiddelbart etter timen ved oppmøtetimer med alle kort, Vipps, Apple Pay og Samsung Pay. 


Video/Telefontimer

Betaling må skje omgående etter timen ved at jeg sender sikker betalingslink på SMS eller e-post fra ZETTLE by Paypal eller Vipps bedrift.

Avbestilling og endring av timer:

NB: Må skje senest 24 timer før planlagt time, og ved mindre enn 24 timer, må du betale for timen som helhet uansett årsak som f.eks. sykdom hos en selv og familiemedlemmer som barn, karantene og også Covid-19.


Ved avbestilling mindre enn 24 timer betales omgående med Vipps, betalingslenke fra Izettle by Paypal eller faktura fra Visma eaccounting (sjekke søppelpost for sistnevnte).

Bestilling av timer og ventetid:

Bør skje senest dagen før eller noen dager før hvis man ønsker bestemte dager og tidspunkter. Bruk booking på mobilmenyen øverst til venstre på mobilsiden, eller kontaktskjema nederst på siden. Du kan også ringe  90 62 39 90, og jeg ringer deg opp hvis ikke svar.


NB: Jeg har ikke mulighet til å slippe dere inn før timen begynner, men det er en diskre venteplass på siden av trappeplatået i 2 etg hvor jeg henter dere når timen begynner.

Åpningstider: 09:00-19:00

BESTILL TIME

906 23 990

Takk for din henvendelse!

Image by Steve Halama
bottom of page