Psykolog Anette Hatlebrekke

Klikk her for å redigere undertittel

Velkommen!Er du eller dere i behov for sortering i forhold til vanskelige hendelser, livssituasjon eller viktige livs- valg? Det kan være seg hjem, arbeid, studier, relasjoner, eller du er pårørende og trenger veiledning i forhold til nærstående som sliter. Sliter du eller dere med å fungere i hverdagen grunnet ulike psykiske plager? 


Jeg tilbyr fortrinnsvis individuelle samtaler for voksne og ungdom 18+, samt utredning og behandling av de fleste psykiske lidelser. Tar også imot par. Kan bistå dere i samarbeid med instanser hvis ønskelig. 


Stikkord for min tjeneste er:


-Ingen ventetid el henvisning fra fastlege

-Rimelige priser

-Svarer på alle henvendelser på e-post og telefon innen en virkedag