ØNSKER DEG VELKOMMEN

Kvalitet du kan stole på

Foggy Pier
 

"Av din sårbarhet kommer din styrke"

Sigmund Freud

Seagulls
 
Image by Kelly Sikkema

TILBUD UNDER PANDEMIEN

Har fortsatt åpent for oppmøtetimer selv etter massiv nedstengning av Viken Fylkeskommune mandag 15 mars i år. Min virksomhet omfatter nødvendig  en til en kontakt og skal ikke stenges. Smittevernregler vedtatt av Helsedirektoratet 22 april i fjor opprettholdes med 2 m avstand, Antibac og god ventilasjon og luftrensing. 

 Dere velger selv om dere ønsker oppmøtetimer videotimer eller telefontimer. Vennligst oppgi det på kontaktskjema nederst på siden.


Ved videotime får dere tilsendt en Confere videolink dere trykker på og så er vi på video! Ved telefonkonsultasjon ringer jeg dere opp. Merk at ved video og telefontimer må timen gjøres opp før timen begynner ved at dere mottar sikker betalingslink fra Zettle by Paypal. 


De av dere som har begrenset mulighet for privatliv pga. f.eks. barn hjemme kan få video timer kl 20:00 og 21:00 man til torsd. 

Vi sees og vel møtt!

 
Calm Sea

HVA JEG KAN  HJELPE MED

I prinsippet alle kan gå til psykolog da vi hjelper folk med å løse vanskeligheter i hverdagen og arbeider forebyggende. Slik sett trenger man ikke ha en diagnose for å gå til psykolog.  I tillegg behandles psykiske lidelser av lettere og alvorligere grad som medfører mer uttalt funksjonsvikt i hverdagen.


Det å gå i terapi forutsetter egeninnsats for å ha utbytte av det, og arbeidet er en gradvis prosess og ikke en "quick fix" eller en magisk formular som løser vanskene på et blunk. Her er eksempler på hva du kan få hjelp til:


1. LØSNING AV VANSKER I LIVSSITUASJONEN

Det kan være seg krevende livssituasjoner med ulike grad av stress, slik som bekymringer rundt pandemien, helseangst, prestasjonsangst foran eksamen eller presentasjoner, arbeidssituasjoner med store arbeidsmengder eller konflikter på arbeidsplassen, familieproblemer med konflikter eller krevende omsorgsoppgaver som pårørende for barn, ektefelle eller eldre, kjærlighetssorg, livskriser, vansker i parforholdet, sorg ved tap, sykdom og dødsfall, ensomhet/isolasjon, eller lære seg å leve med egen eller andres sykdom, viktige livsvalg eller møte overgangene i livet som skilsmisse, samlivsbrudd, overgang til pensjonsalder m.m

2. EGENUTVIKLING

Ønske om å bli bedre kjent med seg selv eller ønske om å bli bedre til og  f.eks. å kommunisere med partner eller andre, få mer kontakt med egne følelser og bli bedre på å formidle og ivareta egne behov, møte nye situasjoner eller beherske enkelte situasjoner i større grad.


3. UTREDNING OG BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER

Som  angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, panikklidelse, tvangshandlinger eller tanker, avhengighetsproblematikk, spiseforstyrrelser, utbrenthet, m.m. Det skal mer til enn mange tror for å ha en diagnose, fordi det innebærer større funksjonssvikt på mange livsområder ved at man f.eks. er sykemeldt pga. depresjon og rett og slett mangler energi, eller at man unngår situasjoner pga. angst slik at livet begrenses så mye at det blokkerer livsutfoldelsen og man har vansker med å fungere i det daglige.


Mange er redde for å gå til psykolog av frykt for at de skal få en diagnose tredd over hodet, men det skal mye til og mange strikse kriterier som skal oppfylles for en diagnose. Vi skiller mellom normale reaksjoner på livsbelastninger og psykisk lidelse hvorav sistnevnte medfører uttalt funksjonsvikt i hverdagen.  Mange sier "jeg var deprimert i går" når det egentlig handler om at de var lei seg fordi noe trist hendte. Det er ikke depresjon, men en naturlig reaksjon på en belastende hendelse. Ved en depresjon følger det med funksjonsvikt, mange flere symptomer av en varighet og alvorlighetsgrad slik at man ikke orker noen ting og alt blir stort, svart og skummelt. Diagnosene legger føringer på hvilke behandlinger som velges for å få det bra  igjen og er slikt sett nyttig. Det er heller ingen skam eller alt håp er ute hvis man skulle ha en diagnose, for det finnes hjelp, og det er derfor vi psykologer er til for den enkelte! 


4. SAMARBEID MED ULIKE INSTANSER

Det kan være behov for vurderinger i forhold til langtidssykemeldinger, overgang til AAP eller ufør hvor det ønskes uttalelser fra psykolog. Det kan være utredning for å vurdere arbeidsevne, funksjonsnivå og prognose, samt oppfylle krav til behandlingsaktivitet under sykdom eller psykiske lidelser når man mottar stønader eller skal søke om det. 

 

TJENESTER JEG TILBYR

Faglig kvalitet og personlig nærvær

Counseling

TERAPI FOR ENKELTINDIVIDER

Har du følt deg nedfor i det siste og ingenting ser ut til å gi deg den lille gnisten eller føler deg overveldet av livet?

Leter du etter terapitimer med kvalitet av en erfaren og autorisert psykolog som bryr seg har du kommet til rett sted.


Jeg veileder mine pasienter steg for steg på veien og bruker ulike evidensbaserte metoder (metoder som anbefales og har god effekt) som kognitiv terapi, atferdsterapi og dynamisk psykoterapi alt etter pasientens ståsted. Ved hjelp av disse metodene kan du få redskaper og ferdigheter til å utvikle nye måter å møte livets utfordringer og overkomme dine vansker. Ta kontakt for å bestille en time og finn ut hva jeg kan gjøre for deg!

Distanced Couple

PARTERAPI

Er ikke forholdet dere imellom slik det en gang var og fylles dagene med uenigheter og følelse av  og ha mistet hverandre på veien? Snakker dere forbi hverandre og synes det er vanskelig å kommunisere med hverandre og dagene fylles med misforståelser, sårede følelser og ensomhet i parforholdet? Er dere i ferd med å gi opp, men har et lite håp om å finne tilbake til hverandre? Er dere i et samlivsbrudd men trenger verktøy for å samarbeide i forhold til barna?

I mine terapitimer arbeider vi med å kartlegge og løse vansker i mellom dere som par. Avhengig av hvilke problemer som har oppstått mellom dere arbeider jeg med å bedre kommunikasjon, fortolkninger og forståelse av hverandre, reaksjoner, felles eller ulike verdier, bearbeide hendelser som utroskap og hva hver enkelt har med seg i relasjonen som kan skape vanskeligheter i forholdet og hva som er hvert enkelt tar med av ressurser i parforholdet.  Bestill en time for å se hva som kan gjøres!

 

VIDEOTERAPI

Videotimer der du er

Videotimer er et permanent tilbud for de som ønsker det. 


Slik fungerer videotimer

Klarer du å ringe med din smarttelefon, er det like enkelt å koble seg til video via tlf, pc eller nettbrett. Jeg sender deg en link på sms eller mail du trykker på, og dermed er du på video!


Skeptisk til å prøve videotimer?

Du er ikke alene om det. Når du først har forsøkt det og ser hvor godt det fungerer, så er det en fin opplevelse. Kontakten og effekten er like god som oppmøte og du slipper alt stresset til og fra med å rekke timen, sitte i bilkø, finne parkering, utsette deg for smitterisiko, gå ut i griseværet m.m.

Jeg sender deg bare en link på SMS eller e-post du åpner og vipps så er du i videosamtale med meg! Du kan bruke pc, smarttelefon eller nettbrett. 


Hva med sikkerhet og personvern?

Jeg bruker den sikre plattformen Confrere. Det er ingen som kan høre oss eller ta opp det vi sier eller lete det opp på en eller annen server. Så sånn sett er det akkurat som en vanlig time på kontoret med personvern og taushetsplikt. 


Plattformen er godkjent av Direktoratet for e-helse, Psykologforeningen, DigPsyk- Psykologenes forening for Digital Helse. Confrere ivaretar alle krav til personvern, kryptering og og regleverk gitt av Datatilsynet, Direktoratet for E-helse og EU- direktiver. Ingen av disse overvåker heller hver enkelt som bruker videokonsultasjoner. De har bare godkjent plattformen som sikker.Woman on Computer
 
IMG_0042%5B1415%5D_edited.jpg

OM MEG

Min bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Profesjonsstudiet i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo i høst 2004 med et utdanningsforløp på 6 år.


Jeg har brederfaring fra Spesialisthelsetjenesten på Voksenpsykiatrisk poliklinikk med utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser. I tillegg arbeidet i psykiatrisk akutteam for bistand og vurdering av innleggelser av pasienter med alvorlig problematikk som krever innleggelse. Jeg har også arbeidet i barne og ungdomspsykiatrien på barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Som autorisert psykolog er jeg underlagt Lov om Helsepersonell og Pasient og brukerrettighetsloven som omhandler taushetsplikt og at man samtykker til den behandlingen som gis. 

Jeg bruker ulike metoder i mitt arbeid med pasientene som kognitiv terapi, atferdsterapi, systemisk tilnærming og psykodynamisk forståelse av terapiprosessen. Alle terapeuter har sin egen stil og min er aktiv og engasjert i dialogen hvor jeg etterstreber å møte mine pasienter med respekt og varme.

 
20200202_180509-01_edited.jpg

PRISER

 

ENKELTPERSONER ENKELTTIME (45-MIN)

750,- NOK

ENKELTPERSONER DOBBELTIME (90-MIN)

1400,- NOK

PARTERAPI ENKELTTIME (60-MIN)

950,- NOK

PARTERAPI DOBBELTIME (120-MIN)

1800,- NOK

ATTESTER

750,- NOK

Betalingsbetingelser:

Oppmøtetimer

Betaling skjer umiddelbart etter timen ved oppmøtetimer med alle kort og og Vipps- 

Video/Telefontimer

Betaling må skje før timen ved at jeg sender sikker betalingslink på SMS eller e-post fra ZETTLE by Paypal før timen begynner da jeg ikke har kapasitet til spesiell oppfølging med påminnelser. 

Avbestilling av timer:

NB: Må skje senest 24 timer før planlagt time, og ved kortere enn 24 timer, må timen betales som helhet uansett årsak som sykdom osv.

Bestilling av timer og ventetid:

Bør skje senest dagen før eller noen dager før hvis man har bestemte dager og tidspunkter man ønsker. Ring eller bruk kontaktskjema nederst på siden.


NB: Jeg har ikke venterom, og kan tidligst slippe dere inn 5 min. før og jeg slipper dere inn så fort jeg klarer. 

Åpningstider: 09:00-19:00

BESTILL TIME

906 23 990

Thanks for submitting!

Image by Steve Halama